Prechodka PN

Rok 2024

Ak sa stane, že ostanete práceneschopný aj nasledujúci mesiac, je potrebné zaniesť do sociálnej poisťovne prechodku PN (u nás sa udomácnil pojem lístok na peniaze). Základné otázky a odpovede sa dozviete v nasledujúcej tabuľke.

Situácia Odpoveď
Kde zanesie zamestnanec prechodku? Do sociálnej poisťovne
Kde zanesie živnostník prechodku? Do sociálnej poisťovne
Dokedy ju mám odovzdať? Do 3. dňa nasledujúceho mesiaca
Čo ak lístok donesiem neskôr? Peniaze vám pošlú neskôr

Niekedy prechodku zanesie zamestnávateľ

V niektorých firmách je zaužívané, že návštevu sociálnej poisťovne za vás spraví zamestnávateľ. Nie je to však povinnosť vášho nadriadeného. Vo väčšine prípadov si musíte návštevu sociálnej poisťovne vybaviť sami. Radšej si overte u zamestnávateľa, ako to funguje v jeho firme funguje. Lístok na peniaze PN nezabudnite odovzdať čo najskôr.

Čo ak sa oneskorím?

Často sa stane, že zamestnanec nedonesie prechodku PN do 3. dní? Zamestnanec váha alebo dokonca ani nevie, že musí navštíviť sociálnu poisťovňu čo najskôr. Možno je to aj preto, že vzor prechodky PN nie je voľne šíriteľné tlačivo, ktoré nájdete na internete. Prídete na to až vtedy, keď zistíte, že peniaze za maródku neprichádzajú.