Práceneschopnosť (PNka)

Rok 2024

Zamestnanci, ktorí sa stanú práceneschopnými majú nárok na nemocenské dávky. Môžu ich získať aj živnostníci alebo podnikatelia, ktorí si platia nemocenské poistenie. Výška PN zamestnanca závisí od hrubej mzdy.

Náhrada mzdy v %

PN-ka v roku 2024 sa počíta za každý kalendárny deň rovnako. Nezáleží na tom, či ide o pracovný deň, víkend alebo sviatok. Rovnaký vzorec na výpočet bol aj vo roku 2023 a pravdepodobne bude aj budúci rok 2025. Nárok na PN máte vo výške:

25% z hrubej mzdy za 1. až 3. deň práceneschopnosti
55% z hrubej mzdy za 1. až 365. deň práceneschopnosti

Výška nemocenskej dávky podľa mzdy a dĺžky PN:

Hrubá mzda 5 dní 7 dní 10 dní 31 dní
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100 € 6,10 € 9,70 € 15,20 € 53,10 €
200 € 12,20 € 19,40 € 30,30 € 106,20 €
300 € 18,30 € 29,10 € 45,10 € 159,30 €
400 € 24,40 € 38,80 € 60,50 € 212,40 €
500 € 30,50 € 48,50 € 75,70 € 265,50 €
600 € 36,50 € 58,20 € 90,80 € 318,60 €
700 € 42,60 € 67,90 € 105,90 € 371,70 €
800 € 48,70 € 77,60 € 121,00 € 424,80 €
900 € 54,80 € 87,30 € 136,20 € 477,90 €
1000 € 60,90 € 97,00 € 151,30 € 531,00 €
1100 € 67,00 € 106,70 € 166,40 € 584,10 €
1200 € 73,00 € 116,40 € 181,50 € 637,20 €
1300 € 79,10 € 126,10 € 196,70 € 690,30 €
1400 € 85,20 € 135,80 € 211,80 € 743,40 €
1500 € 91,30 € 145,50 € 226,90 € 796,50 €
1600 € 97,40 € 155,20 € 242,00 € 849,60 €
1700 € 103,40 € 164,90 € 257,10 € 902,70 €
1800 € 109,50 € 174,60 € 272,30 € 955,80 €

Kontroly a vychádzky

Maródka má obmedzenie v tom, že musíte väčšinu času tráviť doma. Ošetrujúci lekár vám môže ale aj nemusí povoliť vychádzky. Ak vám ich povolí, väčšinou ide o 2x2 hodiny v rámci dňa. Celodenné vychádzky počas PN bývajú len ojedinele. Dodržiavanie liečebného režimu vám môžu prísť skontrolovať. Môžu prísť aj počas prvých 10 dní a dokonca aj počas víkendov a sviatkov. V prípade, že vás kontrolóri nezastihnú doma, budete im to musieť vysvetľovať. Pravdepodobne sa trestu nevyhnete.

Kto vypláca nemocenské dávky?

Pokiaľ ste na maródke ako zamestnanec, prvých 10 dní vám bude nemocenské dávky platiť váš zamestnávateľ. Ak práceneschopnosť trvá dlhšie, od 11. dňa ich bude preplácať sociálna poisťovňa. V prípade živnosti dostávate nemocenské dávky už od 1. dňa zo sociálnej poisťovne. Najdlhšie môžete mať platenú PN 52 týždňov. Po uplynutí tejto doby síce môžete ostať práceneschopný, ale nemocenskú dávku od štátu už nedostanete.