PN - živnostník

Rok 2024

Výhoda SZČO je nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ako u zamestnancov. Preto aj v prípade, že ochoriete získate aj nižšiu PN-ku. Dokonca ju nemusíte získať vôbec. V horšom prípade nezískate žiadnu dávku od štátu a ešte si budete aj musieť platiť zdravotné poistenie. V tabuľke si pozrite rôzne situácie, kedy je maródka živnostníka platená a ako je to s odvodmi.

PN a platenie odvodov u živnostníka:

Otázka Odpoveď na otázku
Získam PN-ku ak platím nemocenské poistenie? Áno
V akej výške mám nárok na PN-ku? Podľa vymeriavacieho základu
Mám nárok na PN-ku ak neplatím nemocenské poistenie? Nie
Musím počas PN platiť sociálne poistenie? Nie
Musím počas PN platiť zdravotné poistenie? Záleží od okolností

Musíte platiť sociálne odvody

Ak je živnostník PN, nárok na dávku od štátu má vtedy, keď si platí nemocenské poistenie. Tento druh poistenia sa nachádza v sociálnych odvodoch. Všetko záleží od vymeriavacieho základu z ktorého platíte nemocenské poistenie. Pri minimálnych odvodoch je to je to v roku 2024 zo sumy 652,00 € mesačne. Výška PN je nasledovná:

25 % z denného vymeriavacieho základu 1. až 3. deň
55 % z denného vymeriavacieho základu od 4. dňa

Okrem toho ušetríte aj na odvodoch

Ak ste si platili sociálne poistenie, máme pre vás ďalšiu pozitívnu správu. Počas práceneschopnosti si nemusíte platiť sociálne a ani zdravotné odvody. Výnimku tvoria iba tie SZČO, ktoré si neplatia sociálne odvody. Títo živnostníci si počas PN-ky budú musieť aj naďalej platiť zdravotné poistenie.