Výpoveď a PN

Rok 2024

Zákonník práce upravuje, či je možné dostať výpoveď počas PN. Počas vašej práceneschopnosti ste v ochrannej lehote. Nemôžete byť prepustený bez udania dôvodu. Zamestnávateľ v tomto prípade ťahá za kratší koniec na rozdiel od zamestnanca.

Zákonník práce a výpoveď počas PN:

Situácia Odpoveď
Je možná výpoveď počas PN zo strany zamestnanca? Áno
Môžem dostať výpoveď počas PN v skúšobnej dobe? Áno
Môžu ma prepustiť bez udania dôvodu? Nie
Čo ak firma končí alebo sa sťahuje do iného mesta? Áno
Predlžuje PN výpovednú dobu? Nie

To, že ste na PN-ke, nie je dôvod na prepustenie

Počas vašej maródky ste chránený a nemôžete byť prepustený. Neexistuje dôvod, aby s vami zamestnávateľ rozviazal pracovnú zmluvu len na základe vašej práceneschopnosti. O miesto môžete prísť v takom prípade, ak zamestnávateľ končí. Rovnako môžete prísť o prácu, ak sa zamestnávateľ bude sťahovať do iného mesta a vy nebudete mať záujem za prácou dochádzať.

Výpoveď počas PN zo strany zamestnanca

Pre zamestnanca sú pravidlá voľnejšie. Výpoveď môžete dať kedykoľvek a dokonca aj bez udania dôvodu. V každom prípade ale musíte dodržať výpovednú dobu.

PN počas výpovednej lehoty

Práve takáto situácia býva často zneužívaná zamestnancom. PN počas výpovednej doby nepredlžuje výpovednú lehotu.

Ako je to v prípade skúšobnej doby?

Skúšobná doba sa vyznačuje tým, že zamestnávateľ alebo zamestnanec môžu kedykoľvek ukončiť pracovný pomer. Výpoveď v skúšobnej dobe počas PN môžete dostať kedykoľvek a aj bez udania dôvodu. V prípade práceneschopnosti sa aj skúšobná doba predlžuje o počet dní na maródke.

Ako je to pri pracovnom pomere na dobu určitú?

Doba určitá ukončuje pracovný vzťah ku dňu, ktorý je stanovený v zmluve. To, či ste práceneschopný alebo nie, nemá žiadny vplyv. Ak sa obidve strany nedohodnú na novej zmluve, pracovný pomer sa skončí ku dňu, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve.