Nemocenské poistenie

Rok 2024

Na to, aby ste mohli získať PN-ku, musíte byť nemocensky poistený. Ak nie ste študent alebo dôchodca, zamestnávateľ za vás platí aj nemocenské poistenie. Tento druh poistenia je súčasťou sociálnych odvodov. V tabuľke zistite viac, kedy ste nemocensky poistený.

V akých prípadoch ste nemocensky poistený:

Kategória Povinne poistený
Zamestnanec v produktívnom veku Áno
Dohodár v produktívnom veku Áno
Pracujúci študent Zvyčajne nie
Pracujúci dôchodca Zvyčajne nie
Živnostník Zvyčajne áno
Nezamestnaný Nie

Zamestnanec v produktívnom veku je nemocensky poistený

Ak máte stabilnú prácu alebo si privyrábate formou dohody, zamestnávateľ za vás platí sociálne poistenie. V prípade, že vás ošetrujúci lekár uzná za práceneschopného, máte nárok na PN-ku. Náhradu príjmu si vypočítate na základe vašej hrubej mzdy zo zamestnania.

Ako je to v prípade živnostníkov?

Nemocenské poistenie SZČO povinne platia všetci tí, ktorí presiahli v minulom roku 2023 obrat 7824€. Ak v roku 2024 platíte sociálne odvody ako živnostník, máte nárok na PN-ku. Keďže väčšina SZČO platí sociálne odvody a aj nemocenské postenie v minimálnej výške, väčšinou nemôžu očakávať vysokú dávku v prípade PN.

Študenti a dôchodcovia

Väčšina dôchodcov alebo študentov nepracuje na hlavný pracovný pomer ale privyrába si pomocou brigád. V takomto prípade v roku 2024 neplatia do sumy 200€ odvody. Preto len zriedka má táto skupina nárok na PN-ku.

Nezamestnaní na úrade práce

Ak nemáte prácu, ostáva vám jedine možnosť dobrovoľne sa pripoistiť. To sa oplatí len vo výnimočných situáciách. Ak ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo dobrovoľné nezamestnaný, nemáte nárok na vyplácanie nemocenskej dávky. Výnimku tvorí len ochranná lehota 7 dní po skončení pracovného pomeru.