Krátenie dovolenky počas PN

Rok 2024

V drvivej väčšine prípadov krátenie dovolenky počas práceneschopnosti nepripadá do úvahy. O dovolenku môžete prísť len v prípade, ak v rámci kalendárneho roka vymeškáte 100 a viac dní. Až v takom prípade vám môže zamestnávateľ krátiť nárok na dovolenku. O akú časť môžete prísť?

Krátenie dovolenky za PN:

Odpracované / neodpracované dni Krátenie
Práceneschopný 0 - 99 dní Nekráti sa
Práceneschopný 100 - 120 dní Krátenie o 1/12 z ročného nároku
Práceneschopný 121 - 141 dní Krátenie o 2/12 z ročného nároku
Práceneschopný 142 - 162 dní Krátenie o 3/12 z ročného nároku
V práci 42 - 59 dní a zvyšok PN Krátenie o 10/12 z ročného nároku
V práci 21 - 41 dní a zvyšok PN Krátenie o 11/12 z ročného nároku
V práci 0 - 20 dní a zvyšok PN Nemáte nárok na dovolenku

Pri PN-ke nad 99 dní môžete prísť o dovolenku

Ak ste na maródke príliš dlho, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že vám skráti počet dní dovolenky. Do 99 dní je to v poriadku, avšak za každých ďalších 21 dní prichádzate o 1/12 ročného nároku na dovolenku. Krátenie dovolenky pri PN je v roku 2024 dobrovoľné. Zamestnávateľ tak môže ale aj nemusí spraviť. Záleží len na ňom. Z našej skúsenosti vieme, že vo väčšine prípadov zamestnávatelia dovolenku krátia.

Odpracujte aspoň 60 dní v roku

V predošlom odseku sme si povedali, že vám môže byť nárok na dovolenku počas PN krátený. V horšom prípade vám nárok na dovolenku ani nevznikne alebo dostanete iba pár dní. Je nutné odpracovať 60 dní v roku, aby ste vôbec získali ročný nárok na dovolenku. Rozdiel medzi 59 a 60 odpracovanými dňami je obrovský – 7/12 ročného nároku.