Celodenné vychádzky počas PN

Rok 2024

Viacero pacientov nám píše, ako je to s vychádzkami počas práceneschopnosti. Zároveň si aj množstvo ľudí myslí, že získať celodennú vychádzku počas PN je jednoduché. Nie je to vôbec tak. V tabuľke si pozrime, s akými druhmi vychádzok sa najčastejšie stretávame.

Vychádzky počas PN-ky:

Druh vychádzky Stav
Celodenné vychádzky Len výnimočne
Vychádzky na 4 hodiny Pomerne rozšírené. Rozhoduje o nich oštrujúci lekár
Bez vychádzok Zvyčajne pri krátkej chorobe

Neobmedzené vychádzky počas PN sú často zamietané

Pokiaľ ste vašim ošetrujúcim lekárom uznaný za práceneschopného, je nutné dodržiavať liečebný režim. Získanie celodennej vychádzky je náročné. Lekár ju vypisuje len ojedinele. Zároveň vám ju môže zamietnuť aj posudkový lekár. Z našich skúsenosti vieme, že sociálna poisťovňa celodenné vychádzky veľakrát zamietne a povolí iba štandardnú vychádzku na 2 x 2 hodiny denne.

S akými diagnózami môžete uspieť?

Najväčšia šanca na úspech, aby vám bola priznaná celodenná vychádzka počas PN je psychiatrická diagnóza. Pri duševných chorobách je to jednoduchšie ako pri iných chorobách. Občas sa stane, že ju získate aj pri iných diagnózach. Ak ste na PN-ke dlhšie, šanca na získanie neobmedzenej vychádzky je vyššia ako pri krátkodobej práceneschopnosti.

4 hodiny a čo na to sociálna poisťovňa?

V kompetencii ošetrujúceho lekára je rozhodnúť, či povaha choroby dovoľuje práceneschopnej osobe mať vychádzky alebo nie. Ak vám doktor povolí 4 hodinové vychádzky (väčšinou 2 hodiny doobeda a 2 hodiny poobede) je to plne v jeho kompetencii. V takomto prípade musí jeho rozhodnutie sociálna poisťovňa plne akceptovať. Naopak pri dlhších vychádzkach ako 4 hodiny denne sa môžete dostať do konfliktu s posudkovým lekárom zo sociálnej poisťovne.