Maximálna PN

Rok 2019

Maximálna výška nemocenskej dávky je ohraničená dvojnásobkom priemernej mzdy na Slovensku. Práve tento mechanizmus každoročne zvyšuje maximálnu PN-ku. Pre rok 2019 ide o sumu 15,68 € / deň za prvé tri dni práceneschopnosti a 34,50 € / deň za štvrtý a ďalší deň. V tabuľke si môžete pozrieť maximálnu maródku podľa jednotlivých rokov a taktiež prognózu pre rok 2020.

Maximálna nemocenská dávka za 1 kalendárny deň:

Rok 1. - 3. deň 4. - 365. deň
2020 16,40 € (odhad) 36,08 € (odhad)
2019 15,68 € 34,50 €
2018 14,99 € 32,98 €
2017 14,52 € 31,93 €

Aká je maximálna dávka počas víkendu?

V prípade práceneschopnosti je maximálna PN-ka rovnaká ako za pracovný deň. Aj preto veľa ľudí špekuluje a na PN-ku chodí pred víkendom a končia ju nedeľou. V prípade, že je váš plat výrazne vyšší ako 2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, práceneschopnosť vám výrazne zníži výplatu.

Akú dávku môžem získať za mesiac?

Závisí predovšetkým od dĺžky mesiaca. Je rozdiel, či má mesiac 31, 30 alebo dokonca len 28 dní. V prípade, že v danom mesiaci sa nachádzajú prvé 3 dni práceneschopnosti, bude maximálna maródka mierne nižšia. Pozrite si výšku maximálnej nemocenskej dávky podľa kalendárnych rokov aj s odhadom pre rok 2020.

Maximálna dávka za 1 mesiac:

Rok 31 dní 30 dní 28 dní
2020 1 118,48 € (odhad) 1 082,40 € (odhad) 1 010,24 € (odhad)
2019 1 069,60 € 1 035,10 € 966,10 €
2018 1 022,50 € 989,50 € 923,50 €
2017 990,00 € 958,00 € 894,20 €