PN viac ako 52 týždňov

Rok 2024

Ak ste práceneschopní dlhšie ako 52 týždňov, môže sa vám všetko značne skomplikovať. V nasledujúcej tabuľke si zodpovieme základné odpovede na otázky. Na čo teda máte a na čo nemáte nárok?

Otázka Odpoveď
Môžem byť PN viac ako 52 týždňov? Áno
Môžem dostať výpoveď? Nie
Mám nárok na nemocenskú dávku? Nie
Ako je to s invalidným dôchodkom? Možno ho získate
Mám nárok na dávku v hmotnej núdzi? Možno áno

Čo sa stane po 52 týždňoch?

V takomto prípade rátajte, že prídete o nemocenskú dávku. PN viac ak jeden rok síce môže pokračovať, ale prichádzate o peniaze. V žiadnom prípade to nie je dôvod na ukončenie pracovného pomeru a ak budete práceschopný, zamestnávateľ vám musí držať vaše miesto.

Na aké dávky máte nárok?

Existuje viacero možností. Môžete podať žiadosť o invalidný dôchodok. Posudkový lekár rozhodne o tom, či vám ho priznajú alebo nie. Možno spĺňate podmienku na získanie podpory v nezamestnanosti. V takomto prípade je ale nutné ukončiť PN a pracovný pomer a prihlásiť sa na úrad práce. Musíte však mať odpracovaných aspoň 730 dní za posledné 4 roky. Na základe vášho majetku a príjmu možno máte nárok na dávku v hmotnej núdzi.