PN kontrola

Rok 2024

Pokiaľ ste zamestnaní a váš zamestnávateľ platí nemocenské poistenie, máte nárok na náhradu príjmu. Ak ste na PN-ke, je nutné dodržiavať určité pravidlá. Porušenie liečebného režimu môže mať pre vás následky. Môže prísť kontrola počas PN a vám to prinesie len zbytočné problémy. Čo by ste mali vedieť o kontrolách?

Kontrola PN, čo by ste mali o nej vedieť:

Otázka Odpoveď
Chodia kontroly cez víkend? Áno, zvyčajne menej
Chodia kontrolovať v čase 22:00 až 6:00? Nestretli sme sa s tým
Udelia mi pokutu ak sa mi to stane len raz? Áno
Na koho podnet chodia kontrolovať? Lekár, zamestnávateľ, bežný občan, pracovník SP
Čo ak nebudem doma? Nájdete si v schránke oznámenie

Je nutné dodržiavať liečebný režim

Práceneschopní pacienti sa počas choroby musia zdržiavať doma alebo na mieste, ktoré si určia pri nástupe na PN-ku. Kontrola môže prísť 7 dní v týždni a nezáleží na tom, či je víkend alebo sviatok. Kontroly počas PN sú bežné aj počas víkendu. Skontrolovať vás môžu aj počas prvých 10 dní, kedy ste na maródke. Môžu vás prekvapiť aj v čase, kedy to najmenej očakávate. Najčastejšie chodí kontrola zo sociálnej poisťovne doobeda a poobede počas pracovného týždňa.

Na koho podnet mi môže prísť kontrola?

Kontrola počas PN môže prísť na základe náhodného výberu pracovníkmi sociálnej poisťovne. Veľmi často sa však stane, že dá podnet na kontrolu váš lekár, zamestnávateľ alebo závistlivý sused, ktorý vás pravidelne vidí v krčme. Ak vás kontrolóri zastihnú doma, všetko je v poriadku. V opačnom prípade si nájdete v schránke oznámenie o vykonaní kontroly. Následne to budete musieť pracovníkom sociálnej poisťovne vysvetliť, prečo ste neboli doma.

Akú sú sankcie za porušenie liečebného režimu?

Sociálna poisťovňa vám môže udeliť finančnú pokutu. Zvyčajne je jej výška do 100 € alebo do 170 € ak ide o opakované porušenie liečebného režimu. Horšie je to v prípade, ak vám za to nebude vyplatená maródka za obdobie až do 30 dní. Ďalší druh trestu je, že vás uznajú za práceschopného a budete musieť nastúpiť do práce.