PN počas víkendu a sviatku

Rok 2024

Práceneschopnosť cez víkendy a sviatky sa vyznačuje približne rovnakými pravidlami ako keď ste na maródke cez pracovný deň. Mám nárok na nemocenskú dávku aj cez víkend? Pozrite si v tabuľke základné odpovede na otázky ohľadne maródky cez víkendy a sviatky.

Otázka Odpoveď
Dostanem nemocenské za víkend? Áno
Dostanem nemocenské za sviatok? Áno
Je dávka krátená Nie
Môžu ma prísť skontrolovať cez víkend? Áno
Chodí kontrola cez štátne sviatky? Áno

Nárok a výška dávky za víkendy a sviatky

Rátajú sa do PN aj víkendy? Odpoveď je jednoznačná – áno. Pri poberaní nemocenskej dávky sa neprihliada na to, či ste doma cez pracovný deň alebo sviatok. Výška nemocenskej dávky závisí od výšky mzdy a od dĺžky práceneschopnosti. Pokiaľ do práce chodíte len cez pracovné dni, z pohľadu výšky dávky je pre vás finančne najvýhodnejšie končiť PN-ku nedeľou.

Je nutné dodržiavať liečebný režim

Aj počas víkendov a sviatkov môže kedykoľvek prísť kontrola, preto je nutné dodržiavať vychádzky. Zo skúsenosti vieme, že vám môžu zamestnanci sociálnej poisťovne zaklopať na dvere aj počas Vianočných sviatkov. Aj keď je pravda, že najčastejšie chodia kontrolovať počas pracovných dní, stále je relatívne vysoká šanca, že môžu prísť aj cez víkend.